Povinné webové stránky pro akciové společnosti

Od 1.1.2014 začal platit zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 sb.), který ukládá všem novým, ale také již existujícím akciovým společnostem a evropským firmám povinnost vlastnit webové stránky. Součástí této povinnosti je registrace domény, webhostingu a vypracování webových stránek.

 

Poradíme Vám při výběru webových stránek

V rámci našich cen Vám nabízíme webové stránky od 1 199 Kč až po větší webové stránky od 8 999 Kč. Můžete si tedy vybrat jednoduchou a dostupnou webovou vizitku, která bude splňovat všechny náležitosti stanoveného zákona, nebo stránky využívat pro získávání klientů za vyšší cenu.

 

Co musí webové stránky pro akciové společnosti splňovat?

Dle nedávno schváleného zákona o obchodních korporacích musí webové stránky obsahovat:

  • Název společnosti
  • Sídlo společnosti
  • IČO společnosti
  • Údaje o zápisu v obchodním rejstříku
  • Pozvánky na valné hromady, které se musí vystavit na webové stránky 30 dní před danou valnou hromadou


Jaké jsou tresty v případě nedodržení zákona o obchodních korporacích?

V případě, že jste zapomněli nebo nezaznamenali nově schválený zákon o obchodních korporacích, hrozí Vám pokuta do výše 20 tisíc korun. Mějte také na paměti, že povinnost vlastnit webové stránky se týká všech akciových společností. Jak společností s akciemi na majitele, tak společností s akciemi na jméno.


Webové stránky pro akciové společnosti od 1 119 Kč

Svěřte výrobu i správu webových stránek nám a vytvořte si vlastní webové stránky, které budou splňovat nedávno schválený zákon o obchodních korporacích, od 1 119 Kč. V případě zájmu lze webové stránky samostatně aktualizovat. Pro více informací nás kontaktujte.